گواهینامه ها


پروانه تولید مواد غذایی


پروانه تولید مواد غذایی


پروانه استخراج جیلین


ایزو 4001


ایزو 9001


ایزو 22000


شرکت معدنی جیلین یوان تانگ ، با مسئولیت محدود گواهی Hala


شرکت معدنی جیلین یوان تانگ ، با مسئولیت محدود گواهی Hala


کوشر